Maak gratis bezwaar tegen uw WOZ-aanslag!

Jaarlijks wordt er ruim 3,6 miljard onroerendezaakbelasting geheven over 8 miljoen WOZ beschikkingen. De onroerendezaakbelasting, is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Maar naast de OZB wordt de WOZ waarde ook als grondslag gebruikt voor de:

Lees meer »