Per 1 januari 2023 automatisch ouderlijk gezag samenwonenden na erkenning

Gepubliceerd op 21 december 2022 om 01:29

De huidige regeling

Bij de huidige wettelijke regeling zijn de ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben bij de geboorte van het kind direct de juridische ouders en krijgen zij automatisch gezamenlijk het gezag over het kind. Dit is tot op heden helaas anders bij ouders die gewoon een relatie hebben.

Heel veel ouders weten in de praktijk vaak niet het verschil tussen erkenning en gezag. Vaak denken ouders en vooral vaders dat zij na het erkennen van het kind bij de gemeente ook het ouderlijk gezag hebben. Helaas is dit onder de huidige wettelijke regeling niet het geval. Onder de huidige regeling geldt dat de vader na de erkenning van het kind alleen de juridisch vader is. Alleen de moeder uit wie het kind geboren is heeft het gezag. Wil de vader ook het gezag hebben, dan moeten beide ouders een verzoek indienen bij de rechtbank middels een formulier. Voor zowel de erkenning als het verkrijgen van gezamenlijk gezag is toestemming van de moeder nodig. Hierdoor is het in de praktijk vaak zo dat de vaders het kind wel erkennen en dus juridisch de vader zijn, maar zij geen ouderlijk gezag hebben. Terwijl jaarlijks ongeveer de helft van de kinderen van samenwonende ouders buiten het huwelijk worden geboren en een kwart van deze ouders na de erkenning het gezag voor de vader vergeten aan te vragen. Met als gevolg dat de vader geen zeggenschap heeft over belangrijke zaken die het kind aangaan. Een aantal voorbeelden zijn: het aanvragen van een ID-kaart, het inschrijven van het kind op een school of een kinderdagverblijf, een medische beslissing over het kind of het medisch dossier van het kind of dat de moeder met het kind alleen naar het buitenland mag reizen.

Er is nu dus door de huidige wettelijke regeling een ongelijke positie tussen de kinderen van getrouwde ouders en kinderen van ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Daarnaast is de huidige regeling tegenstrijdig met het uitgangspunt dat kinderen recht hebben op de opvoeding en verzorging van beide ouders.

 

Regeling per januari 2023

De wetswijziging voegt een nieuw artikel 1:251b in na art. 1:251a BW, waarin de ouder die een minderjarig kind erkent, automatisch ook het ouderlijk gezag verkrijgt samen met de moeder van het kind waarmee de erkennende ouder samenwoont. Dit betekent dat de vader nu alleen nog maar naar de gemeente hoeft te gaan om het kind te erkennen en niet ook nog eens een apart verzoek moet indienen bij de rechtbank. De vader moet weliswaar nog steeds toestemming hebben van de moeder voor de erkenning van het kind, maar hoeft dus niet nogmaals apart toestemming te krijgen voor het gezamenlijk gezag. Kortom het maakt het voor beide ouders in de praktijk gemakkelijker om gezamenlijk gezag over het kind te verkrijgen.

 

Ouderschapsplan per 1 januari 2023 in de praktijk in meer gevallen verplicht

Nu is dit heel goed nieuws, vooral voor de vaders. Zij verkrijgen nu makkelijker het gezamenlijk gezag en hebben dus evenveel zeggenschap over het kind als de moeder. Echter is het zo dat er ook gevolgen verbonden zijn aan het gezamenlijk gezag. Ook wanneer de ouders uit elkaar gaan. Zo is een ouderschapsplan wettelijk verplicht voor: ouders die getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Dit betekent dat er nu in de praktijk in meer gevallen een ouderschapsplan opgesteld zal moeten worden, omdat veel meer ouders door de nieuwe regeling het gezamenlijk gezag zullen hebben.

 

Mocht u nog vragen hebben of advies nodig hebben over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? Neem dan gerust contact op met Juristenkantoor Provoost middels het contactformulier van deze website of telefonisch: 06-81175065.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.